Vi ste ovde: Home page / Države / Grčka / Nei Pori_APT_SP_2019

Nei Pori_APT_SP_2019

Pronađeno: 0
Br. rezultata

*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA

Smeštaj Soba 26.05-05.06 05.06-15.06 15.06-25.06 25.06-05.07 05.07-15.07 15.07-25.07 25.07-04.08 04.08-14.08 14.08-24.08 24.08-03.09 03.09-13.09 13.09-23.09 23.09-03.10
Nei Pori, "Angela"
0
S2 SV NA    50   113   180   235   273   349   349   349   307   224   178   132   63
Nei Pori, "Angela"
0
S2 SSV NA    44   101   163   213   248   317   317   317   278   203   161   119   57
Nei Pori, "Angela"
0
S3 SV NA    29   71   117   154   180   231   231   231   202   147   116   85   39
1. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori, "Angela"
0
S3 SSV NA    25   64   105   139   163   209   209   209   183   133   105   77   35
1. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori, "Angela"
0
S4 SV NA    19   51   85   113   133   172   172   172   150   108   85   62   27
1. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori, "Angela"
0
Dplx4 SV NA    30   73   120   158   184   236   236   236   207   150   119   88   40
Nei Pori, "Angela"
0
Dplx4 SSV NA    27   68   111   147   171   220   220   220   193   140   110   81   36
Nei Pori, "Angela"
0
Dplx5 SV NA    22   56   94   125   146   188   188   188   164   119   93   68   30
Nei Pori, "Angela"
0
Dplx5 SSV NA    19   52   87   116   135   175   175   175   153   110   87   63   27
Nei Pori, "Angela"
0
Dplx6 SV NA    16   45   77   102   120   156   156   156   136   98   77   55   23
1. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-4)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori, "Angela"
0
Dplx6 SSV NA    14   41   71   95   112   145   145   145   126   91   71   51   21
1. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori "Dionisia"
0
S2 NA    33   73   117   152   177   226   226   226   198   144   116   86   36
Nei Pori "Dionisia"
0
S3 NA    18   45   75   99   115   149   149   149   130   94   74   54   21
Nei Pori "Dionisia"
0
S4 NA    12   35   60   80   93   121   121   121   106   76   60   43   16
Nei Pori "Ermis"
0
S2 NA    32   71   114   148   172   220   220   220   193   141   112   83   36
Nei Pori "Ermis"
0
S3 NA    18   46   76   100   117   151   151   151   132   96   76   55   22
1. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori "Ermis"
0
Dplx 4 NA    20   49   81   106   124   160   160   160   140   101   81   59   23
Nei Pori "Ermis"
0
A4 NA    20   49   81   106   124   160   160   160   140   101   81   59   23
Nei Pori "Ermis"
0
A5 NA    13   37   63   83   98   127   127   127   111   80   63   45   17
Nei Pori "Ermis"
0
Dplx 5 NA    13   37   63   83   98   127   127   127   111   80   63   45   17
1. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori "Ermis"
0
Dplx 6 NA    9   29   51   68   80   105   105   105   91   65   51   36   12
1. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori "Ermis"
0
A6 NA    9   29   51   68   80   105   105   105   91   65   51   36   12
1. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori "Melani"
0
Dplx3 NA    39   92   150   197   229   294   294   294   258   188   148   109   45
Nei Pori "Melani"
0
Dplx4 NA    26   67   110   146   170   219   219   219   192   139   109   80   31
Nei Pori "Melani"
0
Dplx5 NA    20   54   91   121   141   183   183   183   160   116   90   65   24
Nei Pori "Melani"
0
Dplx 4+1 NA    19   51   86   115   135   174   174   174   152   109   86   63   23
1. dete (0-4)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori "Melani"
0
Dplx 6 NA    15   43   74   99   117   151   151   151   132   95   74   54   18
Nei Pori "Melani"
0
Dplx 4+2 NA    13   41   70   94   111   144   144   144   126   90   71   50   18
1. dete (0-4)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori "Melani"
0
Dplx 6+1 NA    11   35   62   84   99   129   129   129   112   81   63   45   14
1. dete (0-8)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori "Natasa"
0
S2 NA    35   77   123   160   185   237   237   237   208   152   121   90   39
Nei Pori "Natasa"
0
S3 NA    19   48   79   104   121   156   156   156   137   99   78   57   23
1. dete (0-4)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nei Pori "Natasa"
0
Dplx4 NA    22   53   87   114   133   171   171   171   150   108   86   63   26
Nei Pori "Natasa"
0
Dplx 5 NA    15   40   67   90   105   135   135   135   118   86   67   49   18
Nei Pori "Natasa"
0
Dplx6 NA    11   32   55   73   86   112   112   112   98   71   54   39   14
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Info! Odabrana konfiguracija nije dostupna, prikazane su druge raspoložive konfiguracije
cofer