Vi ste ovde: Home page / Države / Grčka / Nea Vrasna_APT_BUS_2019

Nea Vrasna_APT_BUS_2019

Pronađeno: 1
Br. rezultata

*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA

Smeštaj Soba 18.05-30.05 28.05-09.06 07.06-19.06 17.06-29.06 27.06-09.07 07.07-19.07 17.07-29.07 27.07-08.08 06.08-18.08 16.08-28.08 26.08-07.09 05.09-17.09 15.09-27.09
AUTOBUSKI prevoz NEA VRASNA
0
mesto u autobusu BUS    45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Aglaia"
0
S2 NA    46   66   108   127   154   191   229   244   286   254   198   163   105
Nea Vrasna "Aglaia"
0
S3 NA    35   48   77   89   110   135   161   171   201   180   137   114   74
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   18   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Aglaia"
0
Dplx 4 NA    38   53   86   99   122   151   180   192   225   201   155   128   83
Nea Vrasna "Aglaia"
0
S4 NA    29   40   64   72   91   111   132   140   164   147   111   93   60
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   18   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Aglaia"
0
Dplx 5 NA    32   45   72   82   103   126   150   159   187   167   127   106   68
Nea Vrasna "Aglaia"
0
Dplx 6 NA    29   39   63   70   89   108   129   137   161   144   109   91   59
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   18   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Aglaia"
0
Dplx 7 NA    27   36   57   63   81   99   116   124   145   131   98   82   53
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   18   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
S2 NA    46   65   106   124   151   188   225   239   281   250   194   160   103
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
A3 NA    39   55   89   103   126   156   188   199   234   208   161   133   86
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
S3 NA    34   47   76   87   108   133   158   168   197   177   135   112   72
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   18   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
S4 NA    29   39   63   70   89   109   129   137   161   145   109   91   59
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
Dplx 4 NA    40   56   90   105   129   159   190   202   237   212   163   135   87
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
A4 NA    32   44   71   80   101   123   147   156   183   164   125   104   67
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   18   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
Dplx 5 NA    34   47   75   86   108   132   157   167   196   175   134   111   72
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
Dplx 6 NA    30   41   65   74   93   114   135   143   168   151   114   95   62
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   18   18   19   20   22   25   25   25   25   25
2. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (2-4)   25   25   25   18   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Ioanna"
0
S2 NA    43   61   99   164   141   174   209   222   261   232   180   149   96
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nea Vrasna "Ioanna"
0
S3 NA    34   47   75   122   107   132   156   166   195   175   133   111   72
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   25   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Ioanna"
0
S4 NA    29   39   63   101   90   110   131   139   163   146   110   92   60
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   25   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Stavrula"
0
A2 NA    52   72   113   184   156   192   230   244   287   256   201   167   110
Nea Vrasna "Stavrula"
0
A3 NA    39   52   80   128   111   136   162   172   202   181   139   116   77
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   25   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Stavrula"
0
Dplx4 NA    41   55   86   138   119   147   175   186   218   195   151   126   83
Nea Vrasna "Stavrula"
0
Dplx 5 NA    35   47   72   114   100   122   144   153   180   162   124   104   69
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   25   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Stavrula"
0
Dplx6 NA    31   41   64   99   88   107   126   134   157   142   107   90   60
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   25   18   19   20   22   25   25   25   25   25
2. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (2-8)   25   25   25   25   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Stela"
0
S2 NA    46   66   108   140   169   204   239   249   286   254   198   163   105
Nea Vrasna "Stela"
0
S3 NA    35   48   77   97   120   144   168   175   201   180   137   114   74
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   20   20   20   21   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Takis"
0
S2 NA  -   78   133   224   190   240   290   308   362   319   256   208   131
Nea Vrasna "Takis"
0
S3 NA  -   56   94   155   134   168   202   215   252   223   176   144   91
1. dete (0-2) -   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4) -   25   25   25   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Takis"
0
Dplx 4 NA  -   61   104   172   148   186   224   238   279   247   196   160   101
Nea Vrasna "Takis"
0
A4 NA  -   49   82   133   117   145   174   185   217   193   151   124   79
1. dete (0-2) -   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4) -   25   25   25   18   19   20   22   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Takis"
0
Dplx 5 NA  -   51   86   141   123   153   184   196   230   204   160   131   83
Nea Vrasna "Takis"
0
Dplx 6 NA  -   45   74   120   106   132   158   168   197   175   136   112   71
1. dete (0-2) -   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4) -   25   25   25   18   19   20   22   25   25   25   25   25
2. dete (0-2) -   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (2-4) -   25   25   25   18   19   20   22   25   25   25   25   25
cofer