Vi ste ovde: Home page / Države / Grčka / Nea Vrasna_APT_BUS_2019

Nea Vrasna_APT_BUS_2019

Smene aranžmana
Smene aranžmana za mesec
Pronađeno: 0
Br. rezultata

*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA

Smeštaj Soba 18.05-30.05 28.05-09.06 07.06-19.06 17.06-29.06 27.06-09.07 07.07-19.07 17.07-29.07 27.07-08.08 06.08-18.08 16.08-28.08 26.08-07.09 05.09-17.09 15.09-27.09
AUTOBUSKI prevoz NEA VRASNA
0
mesto u autobusu BUS    45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25
Nea Vrasna "Aglaia"
0
S2 NA    46   66   108   181   219   254   286   286   286   254   198   139   90
Nea Vrasna "Aglaia"
0
S3 NA    35   48   77   126   156   180   201   201   201   180   137   97   63
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Aglaia"
0
Dplx 4 NA    38   53   86   141   174   201   225   225   225   201   155   109   71
Nea Vrasna "Aglaia"
0
S4 NA    29   40   64   102   129   147   164   164   164   147   111   80   51
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Aglaia"
0
Dplx 5 NA    32   45   72   116   146   167   187   187   187   167   127   91   58
Nea Vrasna "Aglaia"
0
Dplx 6 NA    29   39   63   100   127   144   161   161   161   144   109   78   51
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Aglaia"
0
Dplx 7 NA    27   36   57   90   115   131   145   145   145   131   98   70   46
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
S2 NA    46   65   106   177   215   250   281   281   281   250   194   136   88
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
A3 NA    39   55   89   147   180   208   234   234   234   208   161   114   74
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
S3 NA    34   47   76   123   154   177   197   197   197   177   135   96   62
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
S4 NA    29   39   63   100   127   145   161   161   161   145   109   78   51
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
Dplx 4 NA    40   56   90   149   183   212   237   237   237   212   163   115   74
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
A4 NA    32   44   71   114   143   164   183   183   183   164   125   89   57
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
Dplx 5 NA    34   47   75   122   153   175   196   196   196   175   134   95   62
Nea Vrasna "Ilias Lakis"
0
Dplx 6 NA    30   41   65   105   132   151   168   168   168   151   114   81   53
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
2. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (2-4)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Ioanna"
0
S2 NA    43   61   99   164   201   232   261   261   261   232   180   127   82
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nea Vrasna "Ioanna"
0
S3 NA    34   47   75   122   152   175   195   195   195   175   133   95   62
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Ioanna"
0
S4 NA    29   39   63   101   128   146   163   163   163   146   110   79   51
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Stavrula"
0
A2 NA    52   72   113   184   222   256   287   287   287   256   201   142   94
Nea Vrasna "Stavrula"
0
A3 NA    39   52   80   128   158   181   202   202   202   181   139   99   66
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Stavrula"
0
Dplx4 NA    41   55   86   138   170   195   218   218   218   195   151   108   71
Nea Vrasna "Stavrula"
0
Dplx 5 NA    35   47   72   114   142   162   180   180   180   162   124   89   59
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Stavrula"
0
Dplx6 NA    31   41   64   99   125   142   157   157   157   142   107   77   51
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
2. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (2-8)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Stela"
0
S2 NA    46   66   108   181   219   254   286   286   286   254   198   139   90
Nea Vrasna "Stela"
0
S3 NA    35   48   77   126   156   180   201   201   201   180   137   97   63
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-8)   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Takis"
0
S2 NA  -   78   133   224   271   319   362   362   362   319   256   177   112
Nea Vrasna "Takis"
0
S3 NA  -   56   94   155   191   223   252   252   252   223   176   123   78
1. dete (0-2) -   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4) -   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Takis"
0
Dplx 4 NA  -   61   104   172   211   247   279   279   279   247   196   136   86
Nea Vrasna "Takis"
0
A4 NA  -   49   82   133   166   193   217   217   217   193   151   106   68
1. dete (0-2) -   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4) -   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Nea Vrasna "Takis"
0
Dplx 5 NA  -   51   86   141   175   204   230   230   230   204   160   112   71
Nea Vrasna "Takis"
0
Dplx 6 NA  -   45   74   120   151   175   197   197   197   175   136   96   61
1. dete (0-2) -   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-4) -   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
2. dete (0-2) -   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (2-4) -   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   22   22
Info! Ovaj termin više nije raspoloživ!
cofer