Vi ste ovde: Home page / Države / Turska / Kemer - AVION

Kemer - AVION

Smene aranžmana
23. Septembar
Pronađeno: 8
Br. rezultata
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA

Smeštaj Soba 12.06-23.06 23.06-03.07 03.07-14.07 14.07-24.07 24.07-04.08 04.08-14.08 14.08-25.08 25.08-04.09 03.09-13.09 13.09-23.09 23.09-03.10
Armeria hotel
3
1/1 standad soba AI    704   720   827   815   888   862   919   701   788   725   655
Armeria hotel
3
1/2 standard soba AI    536   545   608   601   644   629   662   519   585   548   507
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (z) (2-7)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275
1. dete (z) (7-13)   396   400   432   428   450   442   459   405   420   402   381
Armeria hotel
3
1/2+1 standard soba AI    536   545   608   601   644   629   662   519   585   548   507
dodatni krevet   464   470   514   509   539   529   552   441   498   472   443
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-7)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275
1. dete (7-12)   396   400   432   428   450   442   459   405   420   402   381
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (2-3)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275
Fame Hotel
3
1/1 standard soba AI    984   921   1.072   1.068   1.145   1.068   1.145   665   921   844   811
Fame Hotel
3
1/2 standard soba AI    725   686   781   778   827   778   827   505   686   638   617
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (z) (2-6)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275
Fame Hotel
3
1/2+1 standard soba AI    725   686   781   778   827   778   827   505   686   638   617
dodatni krevet   596   569   635   633   667   633   667   455   569   535   521
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-6)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275
1. dete (6-12)   491   471   518   517   541   517   541   405   471   447   436
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (2-6)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275
2. dete (z) (6-12)   491   471   518   517   541   517   541   405   471   447   436
Armas Beach Hotel
4
1/1 standard soba UALL    1.105   1.031   1.237   1.164   1.251   1.164   1.251   911   1.031 - -
Armas Beach Hotel
4
1/2 standardna soba UALL    838   788   926   877   935   877   935   696   788 - -
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0 - -
1. dete (z) (2-14)   275   275   275   275   275   275   275   275   275 - -
Armas Beach Hotel
4
1/2+1 standardna soba UALL    838   788   926   877   935   877   935   696   788 - -
dodatni krevet   684   649   743   708   749   708   749   572   649 - -
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0 - -
1. dete (2-14)   275   275   275   275   275   275   275   275   275 - -
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0 - -
2. dete (z) (2-3)   275   275   275   275   275   275   275   275   275 - -
2. dete (z) (3-14)   551   526   595   570   599   570   599   497   526 - -
Fame Residence Goynuk
4
1/1 standard Soba AI    1.255   1.245   1.340   1.386   1.495   1.386   1.495   1.085   1.245   1.117   1.103
Fame Residence Goynuk
4
1/2 standard soba AI    895   889   948   977   1.045   977   1.045   775   889   809   800
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (z) (2-12)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275
Fame Residence Goynuk
4
1/2 +1 standard soba AI    895   889   948   977   1.045   977   1.045   775   889   809   800
dodatni krevet   715   711   752   773   820   773   820   621   711   655   649
Golden Lotus Hotel
4
1/1 standard soba AI    1.693   1.630   1.844   1.729   1.905   1.768   1.917   999   1.590   1.590 -
Golden Lotus Hotel
4
1/2 standard soba AI    1.067   1.031   1.150   1.086   1.184   1.108   1.191   679   1.009   1.009 -
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -
1. dete (z) (2-6)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275 -
Golden Lotus Hotel
4
1/2+1 standard soba AI    1.067   1.031   1.150   1.086   1.184   1.108   1.191   679   1.009   1.009 -
dodatni krevet   832   807   890   845   914   861   919   579   792   792 -
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -
1. dete (2-6)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275 -
1. dete (6-12)   667   649   709   677   726   688   729   479   638   638 -
Grand Park Kemer
4
1/1 standard soba pogled kopno AI    1.509   1.517   1.696   1.759   1.929   1.781   1.929   1.385   1.568   1.568   1.257
Grand Park Kemer
4
1/2 Standard soba pogled kopno AI    1.104   1.110   1.229   1.271   1.385   1.285   1.385   1.010   1.144   1.144   937
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (z) (2-6)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275
Grand Park Kemer
4
1/2+1 standard soba pogled kopno AI    1.104   1.110   1.229   1.271   1.385   1.285   1.385   1.010   1.144   1.144   937
dodatni krevet   862   866   949   979   1.058   988   1.058   785   889   889   744
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-6)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275
1. dete (6-12)   680   683   742   764   820   771   820   651   700   700   596
Pashas Princess
4
1/1 standardna soba AI    1.403   1.370   1.510   1.399   1.510   1.399   1.510   1.399   1.399   1.399 -
Pashas Princess
4
1/2 Standard soba AI    846   829   899   844   899   844   899   844   844   844 -
Pashas Princess
4
1/2 +1 Standard soba AI    846   829   899   844   899   844   899   844   844   844 -
dodatni krevet   678   667   716   677   716   677   716   677   677   677 -
Pine House
4
1/1 Standard soba AI    1.116   1.145   1.236   1.195   1.286   1.195   1.286   1.175   1.145   1.108   960
Pine House
4
1/2 Standard soba AI    840   859   920   893   953   893   953   880   859   835   736
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (z) (2-7)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275
Pine House
4
1/2 +1 Standard soba AI    840   859   920   893   953   893   953   880   859   835   736
dodatni krevet   675   688   730   712   754   712   754   702   688   671   602
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1. dete (2-7)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275
1. dete (7-12)   552   561   591   578   608   578   608   571   561   549   499
Sherwood Greenwood Resort
4
1/1 bungalow Soba AI    1.151   1.136   1.354   1.359   1.465   1.359   1.465   1.010   1.105   1.073 -
Sherwood Greenwood Resort
4
1/1 Standard soba AI    1.151   1.136   1.354   1.359   1.465   1.359   1.465   1.010   1.105   1.073 -
Sherwood Greenwood Resort
4
1/2 Standard soba AI    866   856   1.001   1.004   1.075   1.004   1.075   760   835   814 -
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -
1. dete (z) (2-12)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275 -
Sherwood Greenwood Resort
4
1/2 +1 Standard soba AI    866   856   1.001   1.004   1.075   1.004   1.075   760   835   814 -
dodatni krevet   695   688   789   792   841   792   841   610   673   658 -
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -
1. dete (2-12)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275 -
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -
2. dete (z) (2-12)   561   556   438   313   316   313   316   498   545   535 -
Sherwood Greenwood Resort
4
1/2 bungalow soba AI    866   856   1.001   1.004   1.075   1.004   1.075   760   835   814 -
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -
1. dete (z) (2-12)   275   275   275   275   275   275   275   275   275   275 -