Vi ste ovde: Home page / Države / Bosna I Hercegovina / Jahorina zima 2021/2022 - sopstveni prevoz

Jahorina zima 2021/2022 - sopstveni prevoz

Pronađeno: 2
Br. rezultata


*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA

Smeštaj Soba 27.11-18.12 01.12-18.12 19.12-25.12 26.12-01.01 26.12-04.01 02.01-15.01 05.01-15.01 16.01-29.01 30.01-26.02 30.01-27.02 27.02-03.04 28.02-27.03 28.03-01.12
Board
4
Deluxe apt za boravak kraći od 3 noćenja PP  -   74   80   105 -   94 -   80   88 -   75 - -
dodatni krevet -   52   56   74 -   66 -   56   62 -   53 - -
1. dete (0-6) -   0   0   0 -   0 -   0   0 -   0 - -
1. dete (6-12) -   37   40   53 -   47 -   40   44 -   38 - -
Board
4
1/2 soba za boravak više od 3 noćenja PP  -   49   55   75 -   69 -   55   63 -   51 - -
dodatni krevet -   35   39   53 -   49 -   39   45 -   36 - -
1. dete (0-6) -   0   0   0 -   0 -   0   0 -   0 - -
1. dete (6-12) -   25   28   38 -   35 -   28   32 -   26 - -
Board
4
Superior apt za boravak kraći od 3 noćenja PP  -   65   72   93 -   86 -   72   80 -   68 - -
dodatni krevet -   46   51   66 -   61 -   51   56 -   48 - -
1. dete (0-6) -   0   0   0 -   0 -   0   0 -   0 - -
1. dete (6-12) -   33   36   47 -   43 -   36   40 -   34 - -
Board
4
1/2 Soba za boravak kraći od 3 noćenja PP  -   59   65   85 -   79 -   65   73 -   61 - -
dodatni krevet -   42   46   60 -   56 -   46   52 -   43 - -
1. dete (0-6) -   0   0   0 -   0 -   0   0 -   0 - -
1. dete (6-12) -   30   33   43 -   40 -   33   37 -   31 - -
Board
4
Superior apt za boravak više od 3 noćenja PP  -   56   62   83 -   76 -   62   70 -   58 - -
dodatni krevet -   40   44   59 -   54 -   44   49 -   41 - -
1. dete (0-6) -   0   0   0 -   0 -   0   0 -   0 - -
1. dete (6-12) -   28   31   42 -   38 -   31   35 -   29 - -
Board
4
Deluxe apt za boravak više od 3 noćenja PP  -   64   70   95 -   84 -   70   78 -   65 - -
dodatni krevet -   45   49   67 -   59 -   49   55 -   46 - -
1. dete (0-6) -   0   0   0 -   0 -   0   0 -   0 - -
1. dete (6-12) -   32   35   48 -   42 -   35   39 -   33 - -
Lavina
4
1/2 - 3 noći i manje PP    55 -   70 -   95 -   85   75 -   85 -   65   50
1/1 soba   88 -   112 -   152 -   136   120 -   136 -   104   80
dodatni krevet   39 -   49 -   67 -   60   53 -   60 -   46   35
1. dete (0-5)   0 -   0 -   0 -   0   0 -   0 -   0   0
1. dete (5-12)   28 -   35 -   48 -   43   38 -   43 -   33   25
Lavina
4
1/3 Superior apt više od 3 noći PP    60 -   75 -   90 -   85   75 -   85 -   65   55
1/1 soba   96 -   120 -   144 -   136   120 -   136 -   104   88
dodatni krevet   42 -   53 -   63 -   60   53 -   60 -   46   39
1. dete (0-5)   0 -   0 -   0 -   0   0 -   0 -   0   0
1. dete (5-12)   30 -   38 -   45 -   43   38 -   43 -   33   28
1. dete (12-25)   42 -   53 -   63 -   60   53 -   60 -   46   39
Lavina
4
Junior Apt 3 noći i manje PP    60 -   75 -   100 -   90   80 -   90 -   70   55
1/1 soba   96 -   120 -   160 -   144   128 -   144 -   112   88
dodatni krevet   42 -   53 -   70 -   63   56 -   63 -   49   39
1. dete (0-5)   0 -   0 -   0 -   0   0 -   0 -   0   0
1. dete (5-12)   30 -   38 -   50 -   45   40 -   45 -   35   28
1. dete (12-25)   42 -   53 -   70 -   63   56 -   63 -   49   39
Lavina
4
1/2 više od 3 noći PP    50 -   65 -   80 -   75   65 -   75 -   55   45
1/1 soba   80 -   104 -   128 -   120   104 -   120 -   88   72
dodatni krevet   35 -   46 -   56 -   53   46 -   53 -   39   32
1. dete (0-5)   0 -   0 -   0 -   0   0 -   0 -   0   0
1. dete (5-12)   25 -   33 -   40 -   38   33 -   38 -   28   23
Lavina
4
1/3 Superior apt - 3 noći i manje PP    65 -   85 -   105 -   95   85 -   95 -   75   60
1/1 soba   104 -   136 -   168 -   152   136 -   152 -   120   96
dodatni krevet   46 -   60 -   74 -   67   60 -   67 -   53   42
1. dete (0-5)   0 -   0 -   0 -   0   0 -   0 -   0   0
1. dete (5-12)   33 -   43 -   53 -   48   43 -   48 -   38   30
1. dete (12-25)   46 -   60 -   74 -   67   60 -   67 -   53   42
Lavina
4
Junior Apt više od 3 noći PP    55 -   70 -   85 -   80   70 -   80 -   60   50
1/1 soba   88 -   112 -   136 -   128   112 -   128 -   96   80
dodatni krevet   39 -   49 -   60 -   56   49 -   56 -   42   35
1. dete (0-5)   0 -   0 -   0 -   0   0 -   0 -   0   0
1. dete (5-12)   28 -   35 -   43 -   40   35 -   40 -   30   25
1. dete (12-25)   39 -   49 -   60 -   56   49 -   56 -   42   35
Lavina
4
Deluxe Apt 3 noći i manje PP    70 -   85 -   110 -   100   90 -   100 -   80   65
1/1 soba   112 -   136 -   176 -   160   144 -   160 -   128   104
dodatni krevet   49 -   60 -   77 -   70   63 -   70 -   56   46
1. dete (0-5)   0 -   0 -   0 -   0   0 -   0 -   0   0
1. dete (5-12)   35 -   43 -   55 -   50   45 -   50 -   40   33
1. dete (12-25)   49 -   60 -   77 -   70   63 -   70 -   56   46
Lavina
4
Deluxe Apt više od 3 noći PP    65 -   80 -   95 -   90   80 -   90 -   70   60
1/1 soba   104 -   128 -   152 -   144   128 -   144 -   112   96
dodatni krevet   46 -   56 -   67 -   63   56 -   63 -   49   42
1. dete (0-5)   0 -   0 -   0 -   0   0 -   0 -   0   0
1. dete (5-12)   33 -   40 -   48 -   45   40 -   45 -   35   30
1. dete (12-25)   46 -   56 -   67 -   63   56 -   63 -   49   42

Uključeno u cenu

  • Smeštaj u odabranoj smeštajnoj jedinici na bazi izabrane usluge
  • Troškovi organizacije putovanja
  • Wellness sadržaji ( bazen, sauna, parno kupatilo, fitnes sala)

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
  • Ski pass i zakup opreme
  • Prevoz mini busom sa kućne adrese 40 EUR povratna karta
  • Boravišna taksa 1,3 Eur po osobi na dan
  • Individualne troškove putnika
cofer