Acar hotel

4
Smene aranžmana
Smene aranžmana za mesec

*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA

Soba 12.06-22.06 19.06-26.06 22.06-02.07 26.06-06.07 02.07-12.07 06.07-16.07 12.07-22.07 16.07-26.07 22.07-01.08 26.07-05.08 01.08-11.08 05.08-15.08 11.08-21.08 15.08-25.08 21.08-31.08 25.08-01.09 31.08-10.09 10.09-20.09 20.09-27.09
AI    550   449   560   582   615   615   615   615   615   615   620   627   633   629   607   479   591   568   411
HOTEL
4
Dana: 8 / Noći: 7
Avion

SMEŠTAJ NE OBUHVATA:

Dodatni troškovi po osobi: € 128
cofer